Έναρξη Νέου Κύκλου 3 Οκτωβρίου 2022

Γνωρίστε το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει τους εκπαιδευόμενους σε επαφή με κρίσιμες διαστάσεις της πολυπολιτισμικότητας των σχολικών τάξεων, με τους σκοπούς και τα διακυβεύματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής διαχείρισης της ετερογένειας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Τι θα μάθετε

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα μάθετε τα διάφορα μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θα μελετήσετε το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της ετερότητας, τα εκπαιδευτικά και διδακτικά εργαλεία, τις εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικές στο πεδίο αυτό με έμφαση στα εναλλακτικά εργαλεία, την τέχνη και τη συνεργατική μάθηση. Θα αναλυθούν, επίσης, τα θέματα της διγλωσσίας, η παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εκπαίδευση στη δημοκρατία, οι διαστάσεις της εκπαίδευσης προσφύγων και τα γενικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης των ευπαθών ομάδων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
  • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ως αναπληρωτές/τριες.
  • Σε αποφοίτους και απόφοιτες ΑΕΙ-ΤΕΙ
  • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται σε δομές με μετανάστες και πρόσφυγες

Μοριοδότηση προγράμματος

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)
  • 10 μόρια για διορισμούς – προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  • Έως 2 μόρια για τις κρίσεις στελεχών στην εκπαίδευση παίρνοντας 2 σεμινάρια τα οποία πλέον με βάση τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του ΥΠΑΙΘ μοριοδοτούνται με 1 μόριο το καθένα» (αυξημένη μοριοδότηση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν όπου κάθε σεμινάριο μοριοδοτούνταν με 0,5 μόριο)
  • Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ.

Κόστος παρακολούθησης

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 5 Σεπτεμβρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 150€ (αρχική τιμή προγράμματος 200€).

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί εννέα μήνες.